ศูนย์ทรัพยากร

ค้นหาหรือกรองไลบรารีทรัพยากรของ Quaker Houghton หากคุณไม่พบแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการโปรดค้นหา www.quakerchem.com หรือ www.houghtonintl.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอบคุณที่อดทนรอในช่วงเปลี่ยนผ่าน

พบ 3 ผลลัพธ์
หน้า 1 ของ 1

ภาพรวมอุตสาหกรรม เหล็ก



จากขั้นตอนการรีดเหล็กไปจนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต แบบยั่งยืน. บริษัทผู้ผลิตยังจำเป็นที่จะต้องเติบโตและส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าของพวกเขาต่อไป

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกื่ยวข้องกับการเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์
โลหะ

ความสัมพันธ์ของค่าความเป็นกรด สำหรับน้ำมันไฮดรอริก



ค่าตัวเลขความเป็นกรด(TAN) เป็นค่าที่บ่งชี้ของการที่สารหล่อลื่นถูกใช้งานไป และเกิดการ oxidation

เคร็ดลับเชิงเทคนิค
น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันหล่อลื่น
QUINTOLUBRIC®

โบรชัวร์การเปลี่ยนแปลงของเควกเกอร์ ฮาวท์ตัน



ถ้าเป็นเรื่องงานโลหะ งานกลึง งานตัด งานขึ้นรูปหรืองานหล่อ Quaker Houghton ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย เสริมความปลอดภัยและความยั่งยืน… รวมทั้งก้าวไปข้างหน้า

วรรณคดีองค์กร

หน้า 1 ของ 1