Resurscenter

Sök eller filtrera Quaker Houghtons resursbibliotek. Om du inte kan hitta resursen du letar efter, vänligen sök www.quakerchem.com eller www.houghtonintl.com för mer information. Tack för ditt tålamod under vår övergång.

Found 5 Results
Page 1 of 1

Den globala ledaren inom processvätskor för pressgjutningsindustrin.


Pressgjutningsföretag har aldrig stått inför så stora utmaningar som idag. Medan utnyttjandet av högtryckspressgjutning blir allt dyrare, blir processerna allt effektivare och kraven på detaljerna mer och mer komplexa. Verkstäderna eftersträvar kortare cykeltider, lägre smörjmedelsförbrukning och eliminering av defekter. I denna avgörande tid är vi en långsiktig partner för...

Produktlitteratur
Transport – OEM


Den globala ledaren inom processvätskelösningar för rörindustrin.


Rörindustrin ställs idag inför större utmaningar än någonsin. Genom allt från större förväntningar på högre kvalitet, säkerhet och bättre korrosionsskydd, till ökade estetiska krav måste rörproducenternas processer vara bättre än någonsin tidigare. Vid denna kritiska tidpunkt är vi den långsiktiga samarbetsparten för rörproducenter som vill kunna förutse - och...

Produktlitteratur
Rör och ledning


Steget Före I En Föränderlig Värld


I egenskap av er långsiktiga partner när det gäller att förutse och överkomma utmaningar slutar vi aldrig att testa, förfina och utveckla för att leverera ännu bättre, effektivare lösningar. Nu med ännu större FoU-kapacitet. Utökad industriexpertis. En bredare portfölj av produkter och lösningar. Så ni kan arbeta vidare med...

ProduktlitteraturMärkningsfritt Rengöringsmedel För Golv Och Andra Ytor – QUAKERCLEAN® 8820


QUAKERCLEAN® 8820 är ett lågskummande golvrengöringsmedel för avlägsnande av olja, fett och fläckar fråm industriella golvytor i produktions- och lagerlokaler. Tack vare produktens utmärkta egenskaper att tränga in i smuts, är den även lämplig för annan rengöring (t.ex. maskinytor) där den kan appliceras för hand. QUAKERCLEAN® 8820 är märkningsfri...

Produktlitteratur
Transport – Komponenter

QUAKERCLEAN®

Den globala ledaren inom processvätskor för stålindustrin.


Våra dedikerade stålspecialister, som arbetar med våra kemister inom forskning och utveckling, kommer att tillsammans med ditt team utveckla skräddarsydda lösningar baserat på omfattande kunskap om din unika driftsmiljö och verksamhetsmål. Vi erbjuder expertis på plats som maximerar kvalitet, prestanda och säkerhet.

Produktlitteratur
Stål


Page 1 of 1