หน้าแรก2019-08-08T16:21:24-04:00
Loading...
 

เควกเกอร์ เคมีคอล

 (

Quaker Chemical

) และ 

ฮาวท์ตัน อินเตอร์เนชันแนล

 (

Houghton International

) ได้รวมตัวกันเป็น 

Quaker Houghton

 ผู้นำระดับโลกในด้านผู้ผลิตและจำหน่ายสารหล่อลื่นและสารเคมีสำหรับกระบวนการในอุตสาหกรรมให้กับตลาดโลหะขั้นปฐมภูมิและงานโลหะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เควกเกอร์ เคมีคอล

 (

Quaker Chemical

) และ 

ฮาวท์ตัน อินเตอร์เนชันแนล

 (

Houghton International

) ได้รวมตัวกันเป็น 

Quaker Houghton

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เ

Quaker Houghton

TM.
ด้วยการเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของเหลวในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เรายังคงปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรายังนำหน้าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ถ้าเป็นเรื่องงานโลหะ งานกลึง งานตัด งานขึ้นรูปหรืองานหล่อ Quaker Houghton ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย เสริมความปลอดภัยและความยั่งยืน… รวมทั้งก้าวไปข้างหน้า

เราคิดว่าความท้าทายของลูกค้าคือของเราเอง โดยการรวมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ เพื่อทำให้พวกเขามีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้น ว่าการปฏิบัติงานของตนจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

Forward TogetherTM

ยินดีต้อนรับสู่เ

Quaker Houghton

TM.
ด้วยการเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของเหลวในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เรายังคงปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรายังนำหน้าในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ถ้าเป็นเรื่องงานโลหะ งานกลึง งานตัด งานขึ้นรูปหรืองานหล่อ Quaker Houghton ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย เสริมความปลอดภัยและความยั่งยืน… รวมทั้งก้าวไปข้างหน้า

เราคิดว่าความท้าทายของลูกค้าคือของเราเอง โดยการรวมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ เพื่อทำให้พวกเขามีความมั่นใจในอนาคตมากขึ้น ว่าการปฏิบัติงานของตนจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น…ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

Forward TogetherTM

ส่งมอบมูลค่า

ถ้าเป็นเรื่องงานโลหะ งานกลึง งานตัด งานขึ้นรูปหรือหล่อ Quaker Houghton ช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิต ลดค่าใช้จ่าย เสริมความปลอดภัยและความยั่งยืน รวมทั้งช่วยผลักดันความก้าวหน้า

ความเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการ

ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และทุ่มเทของเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายที่ยากที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่การผลิตของคุณหรือในห้องปฏิบัติการ โรงงาน และสำนักงานของเราเอง

บริการและโซลูชันแบบบริหารจัดการเอง

บริการของเรารวมไปถึงบริการการจัดการสารเคมี QH FLUIDCARE™, อุปกรณ์สำหรับสารหล่อลื่นและสารเคมี, ละบริการเทคนิค แบริการวิศวรรม. ทีมงานของเราแนะนำและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสารหล่อลื่นและสารเคมี สำหรับกระบวนการที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของลูกค้า

QH FLUIDCARE™ Managed Services - On-site, sustainable solutions from the leader in fluid management solutions

QH FLUIDCARE™ บริการ
ภายใต้การจัดการ

แนวทางแก้ปัญหาหน้างานที่ยั่งยืนจากผู้นำ
ในด้านแนวทางแก้ปัญหาสำหรับการจัดการ
สารหล่อลื่น และสารเคมี
Quaker Houghton Equipment

อุปกรณ์ QH
แนวทางแก้ปัญหา

เราร่วมเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
ลูกค้าในการลดการใช้สารหล่อลื่นและ
สารเคมี การลดต้นทุน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงาน
QH Technical Services - Field technical support and professional fluid testing for every product category.

การบริการ
ด้านเทคนิคจาก QH

การสนับสนุนทางเทคนิคใ
นภาคสนามและการทดสอบของเหลว
อย่างมืออาชีพสำหรับทุกหมวดหมู่
ผลิตภัณฑ์
QH Engineering Services - Customer process analysis and recommendations for fluid technologies, process changes, and equipment upgrades to improve operating performance.

บริการด้านวิศวกรรมของ QH

การวิเคราะห์กระบวนการของลูกค้าและให้
คำแนะนำ
สำหรับเทคโนโลยีด้านสารหล่อลื่นและ
สารเคมี การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และ
การอัปเกรดอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

บริการและโซลูชันแบบบริหารจัดการเอง

บริการของเรารวมไปถึงบริการการจัดการสารเคมี QH FLUIDCARE™, อุปกรณ์สำหรับสารหล่อลื่นและสารเคมี, ละบริการเทคนิค แบริการวิศวรรม. ทีมงานของเราแนะนำและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสารหล่อลื่นและสารเคมี สำหรับกระบวนการที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของลูกค้า

QH FLUIDCARE™ Managed Services - On-site, sustainable solutions from the leader in fluid management solutions - Partnerships with equipment manufacturers to support customer goals in minimizing costs and gaining operational efficiencies.

QH FLUIDCARE™ บริการ
ภายใต้การจัดการ

แนวทางแก้ปัญหาหน้างานที่ยั่งยืนจากผู้นำ
ในด้านแนวทางแก้ปัญหาสำหรับการจัดการ
สารหล่อลื่น และสารเคมี
QH Equipment Solutions -- Partnerships with equipment manufacturers to support customer goals in minimizing costs and gaining operational efficiencies.

อุปกรณ์ QH
แนวทางแก้ปัญหา

เราร่วมเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
ลูกค้าในการลดการใช้สารหล่อลื่นและ
สารเคมี การลดต้นทุน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงาน
QH Technical Services - Field technical support and professional fluid testing for every product category.

การบริการ
ด้านเทคนิคจาก QH

การสนับสนุนทางเทคนิคใ
นภาคสนามและการทดสอบของเหลว
อย่างมืออาชีพสำหรับทุกหมวดหมู่
ผลิตภัณฑ์
QH Engineering Services - Customer process analysis and recommendations for fluid technologies, process changes, and equipment upgrades to improve operating performance.

บริการด้านวิศวกรรมของ QH

การวิเคราะห์กระบวนการของลูกค้าและให้
คำแนะนำ
สำหรับเทคโนโลยีด้านสารหล่อลื่นและ
สารเคมี การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และ
การอัปเกรดอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สารหล่อลื่นและสารเคมี

สารหล่อลื่นและสารเคมีของเรารับประกันประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลักดันศักยภาพด้านการแข่งขันของคุณ

ข่าวและกิจกรรม