Nasza odpowiedź na COVID-19

Jak utrzymywać systemy z chłodziwami i środkami myjącymi do obróbki metali podczas przedłużonego przestoju

Procedury konieczne aby bezpiecznie zatrzymać produkcję?


Jak uruchomić urządzenie po dłuższym wyłączeniu?

Ponieważ sytuacja wokół COVID-19 stale się zmienia, Quaker Houghton podejmuje działania w celu ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych globalnych współpracowników oraz zminimalizowania ewentualnych zakłóceń działalności. Przeczytaj tę wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych działań.

  • Zakłady Quaker Houghton działają obecnie w normalnym trybie produkcji i dostaw. Dostarczanie naszych produktów i usług naszym klientom w bezpieczny i wydajny sposób pozostaje dla nas najwyższym priorytetem. Dzięki naszymi globalnym zasobami produkcyjnymi jesteśmy przekonani, że możemy zaspokoić potrzeby naszych klientów i nie przewidujemy obecnie żadnego wpływu na nasze dostawy lub produkcję.
  • Wspólnie z naszymi dostawcami ściśle monitorujemy dostępność wszystkich surowców i jesteśmy gotowi do wdrożenia planów awaryjnych, jeśli staną się one konieczne. W chwili pisania tego listu nie mieliśmy bezpośredniego wpływu na surowce, które kupuje Quaker Houghton.
  • Zalecamy wszystkim pracownikom przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia.
  • Zawiesiliśmy podróże służbowe dla pracowników do i z obszarów o największym wskaźniku zachorowalności, w tym: Włoch, Korei Południowej, Chin, Japonii, Singapuru i Iranu. Zawiesiliśmy także podróże międzykontynentalne i zmniejszyliśmy wszystkie inne nieistotne lokalne podróże służbowe.
  • Od 12 marca zewnętrzni odwiedzający dowolną lokalizację Quaker Houghton będą musieli poświadczyć, że nie podróżowali do kraju objętego ograniczeniami w ciągu ostatnich 14 dni, nie byli narażeni na nikogo zarażonego COVID-19 i nie wykazują objawów infekcji.

Jest rzeczą oczywistą, że znajdujemy się w sytuacji trudnej dla wszystkich, a Quaker Houghton będzie nadal wypełniał swoje zobowiązania wobec klientów, pracowników, lokalnych społeczności, aby nadal iść wspólnie naprzód – „Forward Together”.

Firma Quaker Houghton będzie nadal monitorować zmiany związane z COVID-19 i jest zobowiązana do częstej komunikacji z naszymi klientami, dostawcami i współpracownikami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Quaker Houghton.

Visitor COVID-19 Declaration Form