สื่อ

เมลิสสา แมคเคลน (Melissa McClain)

ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร
โทร: +1.610.832.7809
อีเมล: [email protected]

นักลงทุน

Victoria K. Gehris

Assistant Corporate Secretary and
Shareholder Administrator
Phone: +1.610.832.4246
Fax: +1.610.832.4496
Email: [email protected]

สำนักงานใหญ่ของบริษัท

Quaker Houghton
One Quaker Park,
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
โทร: +1.610.832.4000

สถานที่