Lösningar för metallbehållare

Hållbara lösningar för dryck- och livsmedelsindustrin

Vi slutar aldrig att förbättras. Så du kan fortsätta att lyckas

Quaker Houghton är en utvecklande partner till världens mest framgångsrika förpackningstillverkare. Oavsett om det gäller smörjning, rengöring eller beläggningar måste förpackningstillverkande företag ständigt utvecklas för att fortsätta att växa och leverera ännu större värde till sina kunder. Med forskningscentra på fem kontinenter utvecklar Quaker Houghton ständigt våra produkter och skapar nya lösningar, så att våra kunder kan leda utvecklingen i en föränderlig värld.

Med Quaker Houghtons produkter och personal i din anläggning, kan du:

  • Minska verktygsanvändning och totala verktygskostnader

  • Förbättra maskinernas prestanda

  • Minska slitaget och öka hastigheten

  • Minska avfallshanteringen och miljöpåverkan

  • Minska smörjmedels-, kemi- och energiförbrukning

  • Öka smörjmedelssumpens livslängd och produktionseffektivitet

  • Utnyttja mindre hälsovådliga produkter i din verksamhet

Kontakta Oss

Vårt kompletta sortiment av lösningar för både aluminium- och ståltillverkning inkluderar: