Stål

Processlösningar för stålverket

Quaker Houghton-skillnaden

Våra dedikerade stålspecialister, i nära samarbete med våra utvecklingskemister, samarbetar med er för att utveckla skräddarsydda lösningar baserade på en omfattande kunskap av era affärsmål och er unika arbetsmiljö. Det gäller att som t.ex. Varmbandverk, valsning och slutbearbetning. Vi erbjuder on-site expertis som maximerar kvalitet, utförande och säkerhet.

Med Quaker Houghtons produkter och personal på ert stålverk, kan ni:

  • Öka produktiviteten, genomströmningen och utnyttjandet

  • Minska vätskeanvändningen

  • Sänka energikostnader

  • Minska avfallshanteringen och miljöpåverkan

  • Minska underhållsarbetet

  • Minimera omarbetningar och kasserade produkter

  • Maximera säkerheten

Kontakta Oss

Se vårt sortiment av stållösningar: